راهیابی «فهرستگان نسخه های خطی ايران (فنخا)» به دور دوم سی و چهارمین دوره جايزه کتاب سال جمهوری اسلامی

بنا به اعلام دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی، از ميان 16 اثر ارسال شده به دبیرخانه در بخش «نسخ خطی»،

Read more