تکمله ای بر فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی (جلد سوم) – مصطفی درایتی

اخيرا مجلد سوم از فهرست نسخه‌هاي عكسي علوم عقلي اسلامي به دستم رسيد، كاري قاعده‌مند و چشم‌نواز و نسبتا عاري

Read more

بررسی آماری نسخه های خطی کشور عراق – مجتبی درایتی

(به بهانه تدوين «معجم المخطوطات العراقية» در مؤسسه الجواد) اكنون كه كار تدارك و جمع‌آوري اطلاعات براي فهرست نسخه‌هاي خطي

Read more