توضيحي در مورد آمار ارائه‌شده در «دنا» و «فنخا» در مورد موجوديِ نسخه‌هاي خطي ايران – مجتبی درایتی

  از آنجا كه در پژوهش‌ها و گزارش‌هاي مربوط به نسخه‌هاي خطي مكرر به آمارِ ارائه‌شده در «دنا» و «فنخا»

Read more

ملاحظاتي درباب فهارس جديد كتابخانه ملي ايران (قسمت پنجم: جلد 52) – مصطفی درایتی

ملاحظات جلد 52 فهرست كتابخانه ملي ايران، فهرستنگار سركار خانم پروین متواري سوركي 1-ص 14 شماره 18110 با عنوان «حاشيه

Read more

ملاحظاتي درباب فهارس جديد كتابخانه ملي ايران (قسمت چهارم: جلد 49) – مصطفی درایتی

ملاحظات جلد 49 كتابخانه ملي ايران، فهرستنگار سركار خانم اکرم مسعودي توضيح: در مقدمه اين مجلد آورده اند كه جناب

Read more

ملاحظاتي درباب فهارس جديد كتابخانه ملي ايران (قسمت سوم: جلد 46) – مصطفی درایتی

ملاحظات جلد 46 كتابخانه ملي ايران، فهرستنگار سيد جعفر طباطبائي يزدي توضيح: فهرستي كه در ايام برگزاري هشتادمين سال تاسيس

Read more

ملاحظاتي درباب فهارس جديد كتابخانه ملي ايران (قسمت دوم: جلد 40) – مصطفی درایتی

ملاحظاتي  در باره جلد 40 فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه ملي ايران، فهرستنگار سركار خانم هايده چيذري 1-ص 12 شماره

Read more

ملاحظاتي درباب فهارس جديد كتابخانه ملي ايران (قسمت اول: جلد 31) – مصطفی درایتی

ابتدا بايد به مسولان كتابخانه ملي تبريك بگويم كه پس از وقفه طولاني در انتشار فهارس نسخ خطي كتابخانه- كه

Read more

تکمله ای بر فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی (جلد سوم) – مصطفی درایتی

اخيرا مجلد سوم از فهرست نسخه‌هاي عكسي علوم عقلي اسلامي به دستم رسيد، كاري قاعده‌مند و چشم‌نواز و نسبتا عاري

Read more
Page 1 of 212