ميراث مکتوب فارسی جهان

در ايران به عنوان اصلی‌ترين کانون فارسی زبانان لزوم اين تکليف بيشتر احساس می‌شود که برای ثبت و ضبط آثار مکتوب به زبان فارسی کاری جدی صورت گيرد. از همين رو، مؤسسه الجواد در نظر دارد تا به طور ويژه برای ثبت آثار مکتوب به زبان فارسی از مجرای گردآوری اطلاعات نسخه‌های خطی به زبان فارسی در سراسر جهان اقدام کند تا دست‌مايه‌ای برای پژوهشگران شود تا با دست‌يابی به اين آثار و تصحيح و عرضه آنها به جامعه علمی هر چه بيشتر در جهت معرفی ميراث مکتوب فارسی اقدام کنند.

بر همين اساس، مؤسسه الجواد طرحی سه مرحله‌‌ای را برای انجام اين مهم تدارک ديده است:

در مرحله نخست اطلاعات نسخه‌های خطی فارسی از ميان فهارس منتشره استخراج و در بانک اطلاعات نسخه‌های خطی ثبت می‌شود.

در مرحله دوم نسخه‌های خطی فارسی فهرست نشده‌ در کتابخانه‌های مختلف جهان شناسايی شده و فهرست می‌شود.

در مرحله سوم تلاش می‌شود تا از هر اثر دست کم چند نسخه (از ميان بهترين نسخه‌های خطی موجود در جهان) تهيه شده تا امکان دسترسی پژوهشگران به آنها راحت تر فراهم آيد.

انجام مراحل دوم و سوم مستلزم همکاری نهادهای مختلف در کشور است ولی مؤسسه الجواد انجام مرحله نخست را در حد بضاعت خود آغاز کرده است.
هم اکنون در بانک اطلاعات نسخه های خطی جهان اسلامی – الجواد اطلاعات حدود صد و هشتاد هزار نسخه خطی به زبان فارسی در داخل ايران و اطلاعات حدود شصت هزار نسخه خطی به زبان فارسی در خارج از ايران وجود دارد و پيش بينی می شود بتوانيم اطلاعات حدود دويست هزار نسخه خطی خارج از ايران و دويست هزار نسخه خطی داخل ايران را در با انجام اين طرح گردآوری کنيم و در مجموعه ای شامل اطلاعات چهارصد هزار نسخه خطی فارسی به پژوهشگران عرضه نمايیم.

مؤسسه الجواد از همکاری پژوهشگران و مؤسسات در معرفی و در اختيار گذاشتن فهارس شامل نسخه‌های خطی فارسی استقبال می‌کند.

مجتبی درایتی

نام: مجتبی درایتی تحصیلات: دکترای فلسفه از دانشگاه تهران محل سکونت: ایران ، مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *