در باره ما

موسسه فرهنگی پژوهشی الجواد از سال 1374 تاسیس شده است و از سال 1376 تا کنون به طور تخصصی در حوزه پردازش اطلاعات نسخه های خطی فعالیت می کند.
اهداف
– فراهم آوردن تصويری جامع از میراث مکتوب جهان اسلام
– تسهيل دسترسی پژوهشگران در حوزه های اسلام پژوهی، ایران پژوهشی و تاریخ علوم به اطلاعات مربوط به پیشینه علمی فرهنگی جهان اسلام
فعالیت ها
– گردآوری و پردازش اطلاعات جامعی از نسخه های خطی جهان اسلامی
– تهیه فهرست های جامع از اطلاعات نسخه های خطی برای کشورهای مختلف، موضوعات مختلف یا زبانهای مختلف

180
اعضا

مدير مسؤول:
مصطفی درایتی

مدیر عامل:
مجتبی درایتی

پژوهشگران:
حسين متدين طوسی
تقی چيت ساز يزدی

علی علیزاده یزدی

هدی محمدی

ندا محمدی